Privacy

Privacy & cookies

Via onze eigen website slaan wij geen cookies op. Wij zouden de verzamelde data toch niet gebruiken. Voor onze opdrachtgevers denken wij graag proactief mee over hoe ze op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier relevante data kunnen verzamelen. Hierbij heeft onze voorkeur om geen gebruik meer te maken van Google Analytics, tenzij daar hele goede redenen voor zijn.

Algemene voorwaarden

Bij Studio Alloy streven we naar kwaliteit en wij zetten ons voor 100% in om aan jouw wensen en verwachtingen te voldoen. Wij vinden het tevens belangrijk om enkele zaken vooraf goed af te spreken, zodat beide partijen precies weten wie waar verantwoordelijk voor is en welke afspraken we maken mocht het onverhoopt anders lopen dan verwacht. Wij hebben een poging gewaagd om onze Algemene Voorwaarden goed leesbaar te maken door de hoeveelheid tekst zo kort mogelijk te houden en het gebruik van juridische termen zo veel mogelijk te vermijden. Wij streven naar het maken van heldere afspraken met onze opdrachtgevers die degelijk zijn voor beide partijen. Voor nu en in de toekomst. Download hier het volledige document.